ES GENERALIS CL

PREDNOSTI

  • CLEARFIELD TEHNOLOGIJA
  • VISOKO PRINOSAN U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI
  • STABILAN PRINOS U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje kasno
Zrelost: srednje kasna

MORFOLOGIJA

Visina biljke: srednje visoka
Položaj glave: polu okrenuta-viseća

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha