facebook pixel 1

KONTAKT

Branislav Savić
Nacionalni Menadžer Prodaje
branislav.savic@lidea-seeds.com

Dušica Radusinović
Administracija i Marketing
069 1161690
dusica.radusinovic@lidea-seeds.com

Blagota Čelebić
Menadžer Logistike
069 1161680
blagota.celebic@lidea-seeds.com

Nataša Korać
Administracija i finansije
069 1161610
natasa.korac@lidea-seeds.com

Ivan Čobanov
Predstavnik Prodaje za Južnu Bačku
069 1161615
ivan.cobanov@lidea-seeds.com

Jelena Miličević
Predstavnik Prodaje za Srem, Mačvu i Centralnu Srbiju
069 1160131
jelena.milicevic@lidea-seeds.com

Martin Jelić
Predstavnik Prodaje za Srednji Banat
069 1160677
martin.jelic@lidea-seeds.com

Siniša Ragaji
Predstavnik Prodaje Zapadnu Bačku
069 1160644
sinisa.ragaji@lidea-seeds.com