facebook pixel 1

Uljana repica BIO

SNAGA EVROPSKE ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE MREŽE

img test

Više od 50 godina Lidea ulaže u istraživanja kako bi u najboljem slučaju vrednovala genetski potencijal ozime uljane repice. Cilj je osigurati visok prinos poljoprivrednicima i najbolji kvalitet ulja u industriji.

Uzgajivači rade u dva pravca: prvi cilj je agronomska vrednost hibrida u ključnim fazama razvoja: rana porast, prezimljavanje, otpornost na bolesti, viruse i insekte, kao i otpornost na pucanje mahuna. Druga je kvalitet žetve, koji mora zadovoljiti zahteve tržišta: bilans ulja (omega 3 i 6) i sadržaj proteina kako bi se bolje vrednovala žetva. Međunarodna tržišta uljane repice nude više prodajnih mesta, poput hrane, stočne hrane i bioenergije.

Ovde možete izabrati sortu uljane repice koja odgovara vašim zahtevima: