facebook pixel 1

Sveže ideje za poljoprivredu

Nadovezujući se na svoje nasleđe, Lidea koristi iskustvo i iskustvo stečeno više od 80 godina kako bi poboljšala genetske performanse i pronašla nove sorte semena. Istraživači i uzgajivači koriste nove tehnologije za pronalaženje inovativnih i personalizovanih rešenja u smislu proizvoda, usluga i digitalnih alata za donošenje odluka.

Inovacije u sortama omogućavaju Lidei da se suoči sa novim izazovima sa kojima se suočavaju poljoprivrednici i društvenim potrebama, bilo za hranu, stočnu hranu ili bioenergiju (metanizacija, biomasa itd.).

Lidea je jedan od vodećih evropskih proizvođača organskog semena i nudi poljoprivrednicima mogućnost da zadovolje rastuću potražnju na tržištu. Očekuje se da će do 2030. godine udeo organske poljoprivrede u Evropskoj uniji dostići 10% korisne poljoprivredne površine, u poređenju sa 7,5% u 2018. godini