facebook pixel 1

Blizina

Svakog dana više od 2.000 zaposlenih u Lidei radi u službi poljoprivrednika. Istraživači i uzgajivači osiguravaju protok inovacija u genetici i sortama putem evropske mreže za ispitivanje, radi rješavanja tehničkih i teritorijalnih karakteristika svake parcele (organska poljoprivreda, biostimulansi, otpornost na različite vrste stresa i optimizacija upotrebe sorti).

Tehničari i poljoprivredni inženjeri savetuju mrežu farmera multiplikatora da povećaju ekonomske performanse svojih farmi. Ukupno se godišnje zasadi skoro 47.000 hektara.

Lidea se decenijama oslanjala na mrežu međunarodnih podružnica sa prodajnim timovima u neposrednoj blizini kupaca, kako bi podstakla razmenu i razumela probleme sa kojima se suočavaju, sa ciljem da im ponudi personalizovanu podršku sa rešenjima prilagođenim njihovim potrebama tokom cele godine.