facebook pixel 1

Misija naše semenske kompanije

Lidea je jedna od 10 najboljih svetskih kompanija za proizvodnju ratarskih kultura i ima iskustvo u čitavom lancu vrednosti: od istraživanja, do oplemenjivanja, proizvodnje semena na poljima i marketinga svojih proizvoda.

Lidea nudi širok asortiman semena za kukuruz, suncokret, strna žita, uljanu repicu, soju, sirak, mahunarke, krmno bilje, biljni pokrivač i plasira svoje seme u 48 zemalja širom sveta.

Danas je 6 miliona hektara zasejano sortama Lidea.