facebook pixel 1

NAŠA MISIJA

Lidea ima ključnu ulogu u rešavanju izazova sa kojima se suočava današnja i sutrašnja poljoprivreda. U blizini našeg ekosistema, Lidea kreira i obezbeđuje prilagođena, održiva rešenja za seme koja stvaraju dodatnu vrednost za proizvođače tokom cele godine.

Kao preteča na svetskom tržištu semena, Lidea svake godine ulaže više od 34 miliona evra u istraživanje i razvoj kako bi ponudila sveobuhvatan i različit asortiman rešenja sa visokom dodatom vrednošću za farme koje se bave konvencionalnom ili organskom poljoprivredom. Istraživanje i razvoj osigurava protok sve efikasnijih genetskih i sortnih inovacija kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika i tržišta, uzimajući u obzir ekološku dimenziju.

Lidea teži zadovoljstvu kupaca razvijajući bliske odnose, osluškujući potrebe poljoprivrednika, pružajući im prilagođena rešenja i personalizovane alternativne metode, ali pre svega podržavajući ih i savetujući ih tokom čitavog ciklusa useva.

Naša poljoprivredna rešenja su više useva, visokih performansi i prilagođena raznolikosti plodoreda, vrstama zemljišta i sektorima. Oni ispunjavaju ekonomska i društvena očekivanja poljoprivrednika i njihovih partnera. Lidea nudi sledeće seme: kukuruz, suncokret, žitarice, uljanu repicu, soju, sirak, stočnu hranu i mahunarke.

Da bi upotpunila ovu ponudu, Lidea predlaže širok spektar biljnih pokrivača i uslužnih biljaka, pravi set agronomskih alata posvećenih održivom izražavanju potencijala useva. Biljni pokrivač, posejan pre nego što se usev uzgaja, štiti i obogaćuje tlo uz očuvanje zdravlja i parazitskog stanja parcele. Uslužne biljke, posejane unutar useva, daju svoj eko-sistemski doprinos pomažući u smanjenju inputa i na taj način osiguravajući žetvu.

Sa svojim holističkim pristupom, Lidea je definitivno najbolji partner u sejanju više useva u službi poljoprivrednika.