facebook pixel 1
AZUMAYA

PREDNOSTI

  • STABILAN U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS
  • DOBAR POČETNI PORAST

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Zuban
Registrovan: Evropski Katalog 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  940°
- Zrno (32%H2O): 1890°

MORFOLOGIJA

Niža biljka i niži položaj klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 70,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 80,000 biljaka/ha