ES AROMATIC SU

PREDNOSTI

  • EXPRESS TEHNOLOGIJA
  • VISOKO OLEINSKI HIBRID
  • ADAPTIBILAN ZA SVE USLOVE PROIZVODNJE
  • DOBRA OTPORNOST NA VOLOVOD

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje kasno
Zrelost: srednje kasna

MORFOLOGIJA

Visina biljke: srednja
Položaj glave: polu dignuta-okrenuta

SEGMENT

Visoko Oleinski hibrid

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha