ES BELFIS CLP

PREDNOSTI

  • CLEARFIELD PLUS TEHNOLOGIJA
  • ODLIČNA TOLERANCIJA NA BOLESTI
  • STABILNOST U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • VISOKO PRINOSAN U INTENZIVNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • TOLERANCIJA NA PLAMENJAČU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje rano
Zrelost: srednje rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: srednja
Položaj glave: okrenuta

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha