ES BELLA

PREDNOSTI

  • KONVENCIONALNA TEHNOLOGIJA
  • PRODUKTIVAN U SVIM USLOVIMA
  • DOBRA TOLERANCIJA NA BOLESTI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: rano
Zrelost: rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: srednja
Položaj glave: polu dignuta-viseća

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha