facebook pixel 1
ES CALDERON

PREDNOSTI

  • VISOK POTENCIJAL PRINOSA U INTENZIVNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • ZDRAV AGRONOMSKI PROFIL
  • MOGUĆE KORISTITI I ZA SILAŽU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  : Tvrdunac - zuban
Registrovan: Evropski Katalog 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  960°
- Zrno (32%H2O): 1900°

MORFOLOGIJA

Visoka stabljika i visoka pozicija klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 70,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 75,000 biljaka/ha