facebook pixel 1
ES CEYLON SU

PREDNOSTI

 • EXPRESS TEHNOLOGIJA
 • ODLIČAN AGRONOMSKI PROFIL
 • VISOKO PRODUKTIVAN U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
 • ODLIČAN RANI PORAST
 • TOLERANTAN NA PLAMANJAČU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje rano
Zrelost: srednje rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: visoka
Položaj glave: poluokrenut - viseći

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

 • Preporučeni sklop:
  - na dobrim zemljištima:
  60 - 65,000 biljaka/ha
  - u suši/na lakim zemljištima:
  55 - 60,000 biljaka/ha