ES CEYLON SU

PREDNOSTI

  • EXPRESS TEHNOLOGIJA
  • ODLIČAN AGRONOMSKI PROFIL
  • VISOKO PRODUKTIVAN U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • ODLIČAN RANI PORAST
  • TOLERANTAN NA PLAMANJAČU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje rano
Zrelost: srednje rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: visoka
Položaj glave: polu okrenut - viseći

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha