ES FARADAY

PREDNOSTI

  • STABILAN PRINOS U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • VISOK POTENCIJAL PRINOSA U SVIM USLOVIMA, POSEBNO U STRESNIM USLOVIMA
  • VEOMA BRZO OTPUŠTA VLAGU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Polu zuban
Registrovan: Evropski Katalog Ukrajina, Rusija, Kazahstan 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  900°
- Zrno (32%H2O): 1790°

MORFOLOGIJA

Visoka stabljika i visok položaj klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 65,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 73,000 biljaka/ha