facebook pixel 1
ES FARADAY

PREDNOSTI

  • STABILAN PRINOS U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • TOLERANTAN NA SUŠU I STRESNE USLOVE PROIZVODNJE
  • BRZO OTPUŠTA VLAGU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Tvrdunac - zuban
Registrovan: Evropski katalog - Ukrajina, Rusija, Kazahstan 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  900°
- Zrno (32%H2O): 1790°

MORFOLOGIJA

Visoka stabljika i visok položaj klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 65,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 73,000 biljaka/ha