ES GENESIS CLP

PREDNOSTI

  • CLEARFIELD PLUS TEHNOLOGIJA
  • UNIVERZALNI HIBRID ZA SVE TERENE
  • DOBRA TOLERANCIJA NA RĐU
  • DOBRA TOLERANCIJA NA SUŠU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: rano
Zrelost: rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: niska
Položaj glave: polu okrenuta

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha