facebook pixel 1
ES GENESIS CLP

PREDNOSTI

 • VISOKO PRINOSAN U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI
 • STABILAN PRINOS U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
 • POGODAN I ZA POSTRNU SETVU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: rano
Zrelost: rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: niska
Položaj glave: poluokrenuta

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

 • Preporučeni sklop:
  - na dobrim zemljištima:
  60 - 65,000 biljaka/ha
  - u suši/na lakim zemljištima:
  55 - 60,000 biljaka/ha