ES INVENTIVE

PREDNOSTI

  • VISOK POTENCIJAL PRINOSA POGOTOVO U STRESNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • VEOMA BRZO OTPUŠTA VLAGU
  • DOBAR AGRONOMSKI PROFIL

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Polu zuban
Registrovan: Evropski Katalog Ukrajina, Srbija 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  910°
- Zrno (32%H2O): 1680°

MORFOLOGIJA

Visoka stabljika i visok položaj klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 70,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 78,000 biljaka/ha