facebook pixel 1
ES ISIDA

PREDNOSTI

  • KONVENCIONALNA TEHNOLOGIJA
  • VISOKO PRINOSAN U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI
  • DOBRA TOLERANCIJA NA VOLOVOD
  • DOBRA TOLERANCIJA NA BOLESTI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje rano
Zrelost: srednje rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: niska
Položaj glave: poluokrenuta

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

  • Preporučeni sklop:
    - na dobrim zemljištima: - 60 - 65,000 biljaka/ha
    - u suši/na lakim zemljištima: - 55 - 60,000 biljaka/ha