facebook pixel 1
ES LORIS CLP

PREDNOSTI

 • CLEARFIELD PLUS TEHNOLOGIJA
 • PRODUKTIVAN U INTENZIVNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
 • ODLIČNA TOLERANCIJA NA VOLOVOD
 • ODLIČNA TOLERANCIJA NA BOLESTI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: srednje rano
Zrelost: srednje rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: srednja
Položaj glave: poludignuta - viseća

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

 • Preporučeni sklop:
  - na dobrim zemljištima:
  60 - 65,000 biljaka/ha
  - u suši/na lakim zemljištima:
  55 - 60,000 biljaka/ha