facebook pixel 1
ES MYLADY

PREDNOSTI

  • DOBRO PODNOSI SUŠU
  • VEOMA VISOK PRINOS ZRNA
  • STABILAN NA SVIM TIPOVIMA ZEMLJIŠTA
  • ODLIČAN RANI PORAST

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Tvrdunac - zuban
Registrovan: Evropski katalog - Ukrajina 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  900°
- Zrno (32%H2O): 1790°

MORFOLOGIJA

Niska stabljika sa prosečnom visinom klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 68,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 76,000 biljaka/ha