facebook pixel 1
ES RHODIUM

PREDNOSTI

  • VISOK PRINOS U SREDNJE INTENZIVNIM I INTENZIVNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
  • DOBAR POČETNI PORAST
  • MOGUĆE KORISTITI I ZA SILAŽU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Tvrdunac-Zuban
(poseduje najbolje karakteristike oba tipa zrna)
Registrovan: Evropski Katalog 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  960°
- Zrno (32%H2O): 1910°

MORFOLOGIJA

Visoka stabljika i prosečna visina klipa

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 70,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 75,000 biljaka/ha