facebook pixel 1
ES SHAMAL

PREDNOSTI

 • U POSLEDNJIH 5 GODINA JE MEĐU NAJBOLJA 2 HIBRIDA U OGLEDIMA ŠIROM EVROPE
 • ODLIČAN POTENCIJAL PRINOSA U SUŠNIM I DOBRIM USLOVIMA
 • ADAPTIBILAN ZA RAZLIČITE USLOVE PROIZVODNJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Komponente prinosa
105% od prosečnog prinosa (8,6 T/Ha)
Izvor: 76 R&D Lidea ogleda širom Evrope
Dobra kompenzacija gustine

MORFOLOGIJA

Metlica: polu otvorena
Dužina: 30 cm
TKW: 31g
Visina biljke: niska
Suma temperatura (klijanje) 6°c:   <925> Metličenje <945> Zrno => Ukupno: 1870°c
Sastav zrna: 75% staklast - 25% brašnast

PREPORUKA PROIZVODNJE

 • Preporučena gustina setve x 1000
  - Stresni uslovi: 220 do 260 biljaka/ha
  - Povoljni uslovi: 260 do 300 biljaka/ha
  - Navodnjavanje: 300 biljaka/ha
 • Međuredni razmak: 40 do 70 cm
 • Dubina setve: 2 do 4 cm
 • Potrebna temperatura zemljišta:>10-12°C