facebook pixel 1
IZALCO
  • Godina registracije: 2018.
  • Poboljšivač spreman da osvoji vaše simpatije sa izuzetnim kvalitetom zrna i stabilnim prinosom.
  • Vrhunski kvalitet zrna namenjen pekarskoj i mlinskoj industriji.
  • Slabiji intenzitet bokorenja/jača setvena norma 500-600 klijavih zrna/m2
  • Kvalitetna grupa: A1

- Rana sorta
- Klas sa osjem
- Visina biljke oko 90 cm
- Potencijal prinosa > 8 t/ha

  • Sadržaj proteina 15-18%
  • Vlažni gluten 35-45 %
  • Hektolitarska težina 80-86 kg/hl
  • W 400-600
  • Padajući broj > 320 s

PREPORUKA

- Norma setve 500-600 klijavih zrna/m2
- Rok setve 01.X-15.Xl
- Obavezna primena regulatora rasta