facebook pixel 1
LID SINAI

PREDNOSTI

 • NOVA GENERACIJA VRLO RANOG SIRKA, BELOG ZRNA, PRILAGOĐENOG ZA SVE PROIZVODNE USLOVE
 • ODLIČAN POTENCIJAL ZA PRINOS
 • ODLIČNA TOLERANCIJA NA POLEGANJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Komponente prinosa
114,50% od prosečnog prinosa (7,7 T/Ha)
Izvor: 35 R&D Lidea ogleda širom Evrope
Pogodan za postrnu setvu

MORFOLOGIJA

Metlica: polu otvorena
Dužina: 30 cm
MHZ: 33g
Visina biljke: srednja
Suma temperatura (klijanje) 6°c:   <830> Metličenje <930> Zrno => Ukupno: 1760°c
Sastav zrna: 50% staklast - 50% brašnast

PREPORUKA PROIZVODNJE

 • Preporučena gustina setve x 1000
  - Stresni uslovi: 200 do 300 zrna / ha
  - Povoljni uslovi: 260 do 320 zrna / ha
  - Navodnjavanje: 300 do 350 zrna / ha
 • Međuredni razmak: 30 do 70 cm
 • Dubina setve: 2 do 4 cm
 • Potrebna temperatura zemljišta: >10-12°C