facebook pixel 1
LID1025L

PREDNOSTI

 • KONVENCIONALNA TEHNOLOGIJA
 • VISOKO PRINOSAN HIBRID
 • RANO CVETANJE
 • VISOK SADRŽAJ ULJA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

RANOSTASNOST

Cvetanje: rano
Zrelost: srednje rana

MORFOLOGIJA

Visina biljke: niska
Položaj glave: okrenuta

SEGMENT

Linoleinski

PREPORUKA PROIZVODNJE

 • Preporučeni sklop:
  - na dobrim zemljištima
  60-65,000 biljaka/ha
  - u suši/na lakim zemljištima
  55-60,000 biljaka/ha