facebook pixel 1
LID4101C

PREDNOSTI 

 • LIDER U SVOJOJ GRUPI ZRENJA
 • ODLIČAN AGRONOMSKI PROFIL
 • VISOK PRINOS U STRESNIM I
  SUŠNIM USLOVIMA
 • SNAŽAN KORENOV SISTEM,
  OMOGUĆAVA DOBRU TOLERANCIJU
  NA VISOKE TEMPERATURE I SUŠU

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna: Tvrdunac - zuban
(poseduje najbolje karakteristike oba tipa zrna)
Registrovan: Evropski katalog
Akumulirane temperature:
- Svilanje: 910-9300
- Zrno (32%H20): 1800-18200

MORFOLOGIJA

Srednja visina biljke i srednji položaj klipa na biljci.

KOMPONENTE PRINOSA

 • Normalni uslovi proizvodnje: 
  - 65.000 biljaka/ha
 • Povoljni uslovi proizvodnje:
  - 70.000 biljaka/ha