facebook pixel 1
MONTECRISTO
  • Godina registracije: 2017.
  • Moderna sorta namenjena za intenzivnu proizvodnju i primenu pune agrotehnike koju prati vrhunski potencijal prinosa.
  • Formira veliki broj zrna u klasu.
  • Poseduje alternativne gene u sebi što joj daje mogućnost i kasnije setve.

- Rana sorta
- Klas sa osjem
- Visina biljke oko 82 cm
- Potencijal prinosa > 9,5 t/ha

  • Sadržaj proteina 12-14%
  • Vlažni gluten 25 %
  • Hektolitarska težina 80-82 kg/hl
  • W 200-260
  • Padajući broj oko 350 s

PREPORUKA

- Norma setve 450-500 klijavih zrna/m2
- Rok setve 05.X-25.Xl
- U intenzivnoj proizvodnji obavezna primena regulatora rasta