facebook pixel 1
OVALIE
  • Godina registracije: 2018.
  • Sorta koja omogućava proizvođaču da ostvari visok prinos i dobar kvalitet zrna.
  • Pogodna za gajenje u svim regionima.
  • Sekundarni klasovi iste veličine kao i primarni.

- Rana-srednje rana sorta
- Klas sa osjem
- Visina biljke 80 cm
- Potencijal prinosa > 8,5 t/ha

  • Sadržaj proteina 13-15%
  • Vlažni gluten > 25 %
  • Hektolitarska težina 80-84 kg/hl
  • W 300
  • Padajući broj > 360 s

PREPORUKA

- Norma setve 450-500 klijavih zrna/m2
- Rok setve 05.X-25.Xl