facebook pixel 1
SOLINDO
  • Godina registracije: 2019.
  • Visoko adaptibilna sorta pogodna za gajenje u svim regionima.
  • Formira krupan klas sa paralelnim osjem i izuzetno krupno zrno.
  • Zbog svoje fakultativnosti pogodna za setvu od oktobra do marta meseca.

- Rana sorta
- Klas sa osjem
- Visina biljke 85-90 cm
- Potencijal prinosa u jesenoj setvi > 9 t/ha
- Potencijal prinosa u prolećnoj setvi > 6 t/ha

  • Sadržaj proteina 13-14%
  • Vlažni gluten 25 %
  • Hektolitarska težina 80 kg/hl
  • W 220-250
  • Padajući broj > 360 s

PREPORUKA

- Norma setve 450-500 klijavih zrna/m2
- Rok setve 05.X-15.Xl