facebook pixel 1
SOLVEIG
  • Godina registracije: 2015.
  • Sorta koja postiže odlične rezultate na zemljištima slabijeg kvaliteta.
  • Stabilan prinos u različitim proizvodnim uslovima.

- Rana-srednje rana sorta
- Klas bez osja
- Visina biljke 80-82 cm
- Potencijal prinosa > 9 t/ha

  • Sadržaj proteina 12-14%
  • Vlažni gluten 25-30 %
  • Hektolitarska težina 78-82 kg/hl
  • W 200-220
  • Padajući broj > 360 s

PREPORUKA

- Norma setve 480-530 klijavih zrna/m2
- Rok setve 05.X-15.Xl