facebook pixel 1
SOMTUOSO
  • Godina registracije: 2017.
  • Poseduje odličan balans prinosa i kvaliteta zrna.
  • Izuzetno dobar zdravstveni profil i u godinama pogodnim za razvoj bolesti.

- Srednje kasna sorta
- Klas sa osjem
- Visina biljke oko 85-90 cm
- Potencijal prinosa > 8,5 t/ha

  • Sadržaj proteina 12-14%
  • Vlažni gluten 25 %
  • Hektolitarska težina 78-82 kg/hl
  • W 200-250
  • Padajući broj > 360 s

PREPORUKA

- Norma setve 450-500 klijavih zrna/m2
- Rok setve 01.X-31.Xl