facebook pixel 1
SOTHYS
  • Godina registracije: 2016.
  • Fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova.
  • Sorta koja postiže odlične rezultate na zemljištima slabijeg kvaliteta.

- Srednje rana sorta
- Klas sa osjem
- Visina biljke 90 cm
- Potencijal prinosa > 8 t/ha

  • Sadržaj proteina 12-13%
  • Vlažni gluten 20-25 %
  • Hektolitarska težina 78-80 kg/hl
  • W 180-250
  • Padajući broj > 320 s

PREPORUKA

- Norma setve 450-500 klijavih zrna/m2
- Rok setve 01.X-15.Xl