facebook pixel 1
ZUCCARDI CS

PREDNOSTI

  • SIGURNOST U STOČNOJ ISHRANI
  • ODLIČAN SILAŽNI PROFIL
  • DOBRA TOLERANCIJA NA POLEGANJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip zrna:  Zuban
Registrovan: Evropski Katalog 
Akumulirane temperature: 
- Svilanje:  1000°
- Zrno (32%H2O): 2010°
- Silaža (32%SM): 1770

MORFOLOGIJA

Visoka stabljika i visok položaj klipa
Pogodan za proizvodnju metana: 14.611 m3/ha 
Fleksibilna upotreba za silažu ili zrno, po potrebi

KOMPONENTE PRINOSA

  • Normalni uslovi proizvodnje: - 70,000 biljaka/ha
  • Povoljni uslovi proizvodnje: - 78,000 biljaka/ha