facebook pixel 1

BOOST & GO

Klimatske promene, propisi za tretiranje semena, korovi, napadi ptica i insekata - svi ovi i mnogi drugi faktori mogu ozbiljno da utiču na razvoj biljke kukuruza u njenim najranjivijim vegetativnim fazama.

Lidea ima inovativan pristup zaštiti biljke: Boost&Go – skup 4 rešenja koja stvaraju kumulativni efekat u različitim fazama razvoja biljke.

PREDNOSTI:
- Poboljšano klijanje
- Biljka je zaštićena u ranim vegetativnim fazama
- Poboljšano ukorenjavanje
- Genetski potencijal sačuvan

DOKAZAN POJAČAN EFEKAT

GUSTINA BILJAKA
Gustina biljaka se povećava i do +10%*

POKRIVENOST
Prosečan razvoj biomase +7%* (u fazi 3-7 listova)

FOTOSINTEZA
Kroz bolju stimulaciju metabolizma usvajanja azota povećava se 14%* vegetacioni index, u fazi 8-10 listova