facebook pixel 1

TROPICAL DENT®

Poljoprivrednici očekuju stabilan i stalan učinak bez obzira na situaciju, potencijal ili klimu. Tropical Dent® kukuruz ispunjava sve ove zahteve. Asortiman se zasniva na Lidea Seeds genetici, dobijenoj kroz kontinuirano istraživanje i eksperimentisanje širom Evrope.

ORIGINALNI GENETSKI MATERIJAL

Sve je počelo kada je Lidea Seeds otkrila linije kukuruza nepoznate semenskim kompanijama.

Ukrštene sa linijama koje se već koriste u genetskim tokovima oplemenjivača, pruža važan efekat heterozisa i veliku genetsku varijabilnost. Ovaj materijal, ekskluzivan za Lidea Seeds, je plodno tlo za Tropical Dent® kukuruz. Kako da uočimo buduće šampione iz ovih kombinacija? Od ranih faza programa oplemenjivanja, hibridi su uključeni u veliku eksperi- mentalnu mrežu (270 lokacija za ispitivanje). 

U zapadnoj Evropi je identifikovan materijal koji je najpogodniji za uslove visokog potencijala. U istočnoj Evropi, Ukrajini i Rusiji, uzgajivači se koncentrišu na najefikasniji materijal u uslovima sa niskim potencijalom, gde su voda i toplotni stres najveći limiti. 

Zatim se stvaraju hibridi koji kombinuju ove dve osobine i nude visoke prinose u svim uslovima. Iako se svi kriterijumi uzimaju u obzir kada se donosi odluka o plasiranju hibrida na tržište, prinos je i dalje od suštinskog značaja. Njegova stabilnost se procenjuje pomoću alata Climat Profile. Samo jedna četvrtina hibrida će uspešno proći ovaj završni korak koji traje dve do tri godine.

KRITERIJUMI SELEKCIJE ZA HIBRIDE KUKURUZA TROPICAL DENT®