facebook pixel 1

BOOST & GO - SUNCOKRET

Lidea pokreće inovativni pristup za očuvanje genetskog potencijala Lidea hibrida suncokreta u ranim vegetativnim fazama: Boost & Go

Novo rešenje BOOST & GO je asocijacija četiri kumulativna režima delovanja, koji rade u različito vreme kako bi se očuvao genetski potencijal tokom ranih faza.

Prvi način je zaštita useva, gde Lidea želi da pomogne biljci u fazama klijanja i nicanja.
Drugi način delovanja se odnosi na pravilno snabdevanje pravim hranljivim materijama. U BOOST & GO, Lidea je dodala kombinaciju esencijalnih hranljivih materija za rane faze rasta suncokreta. Na ovaj način podstičemo pojavu.

Zatim postoji biostimulativni način delovanja. Ovo je dodato mešavini da bi se aktivirao metabolizam biljaka za ranu snagu i razvoj biomase.
I na kraju, ali ne i najmanje važno, zrna imaju vrlo specifičan premaz. Ovaj novi pristup obezbeđuje bolju raspodelu proizvoda oko semena, pruža veću sigurnost za korisnika i garantuje savršenu homogenost.